Kunst & Cultuur

Bezoek Museum Mayer Van den Bergh


De Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude is terug in het Museum Mayer van den Bergh!  In 2017 werd dit mysterieuze werk gerestaureerd: gele vernislagen en overschilderingen werden verwijderd waardoor het zijn kleurenpracht terug kreeg.

Dat komt goed uit, want 2019 wordt een Bruegeljaar.

Frits Mayer van den Bergh was een van die rijke, 19de eeuwse verzamelaars en kunstkenners die maar één passie hadden: kunst. In zijn vrij korte leven- hij werd maar 43- verzamelde hij bijna 6000 voorwerpen. Zijn voorkeur ging uit naar de late gotiek en de renaissance, maar er is ook barok en er zijn ontroerende getuigenissen van middeleeuwse volksdevotie, wandtapijten, een kostbaar middeleeuws gebedenboek, portretten, vroegmiddeleeuwse ivoren, gebruiksvoorwerpen enz.

Begeleiding

Paul de Backer, Historicus


Er zijn momenteel geen cursussen Bezoek Museum Mayer Van den Bergh gepland.
Terug naar overzicht