Talking & Acting Urbanity

Annette Kuhk en Pieter Van den Broeck over commons: ‘Op grond van samenwerking’


Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. En al even lang zijn er schuchtere pogingen om dat proces te stoppen of om te keren – denk aan pacht, sociale woningbouw, natuurherstel of stadsvernieuwing. In dit boek tonen de auteurs  praktijkvoorbeelden waarin mensen gezamenlijk optreden als de publieke overheid én de markt tekortschieten. Bij vragen over gedeeld eigenaarschap of gebruiksrecht beland je bij de commons: culturele en natuurlijke hulpbronnen gebruikt en beheerd door burgers. Op grond van samenwerking bundelt bijdragen van diverse Vlaamse experten inzake commons, en vertrekt vanuit het INDIGO-project. 

KUL-onderzoekers Annette Kuhk en Pieter Van den Broeck stellen dit belangrijke boek voor.

 

Begeleiding

Annette Kuhk en Pieter Van den Broeck

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Annette Kuhk en Pieter Van den Broeck over commons: ‘Op grond van samenwerking’ gepland.
Terug naar overzicht