Actualiteit & Geschiedenis

Pythagoras en het pythagorisme


Over het leven van Pythagoras (Samos, ca. 570 v.C. – Metapontum (?), ca. 480 v.C.) is weinig met zekerheid bekend. Zijn invloed op onze cultuur is daarentegen zeer groot. Pythagoras zelf heeft niets geschreven, maar hij leefde als een ware filosoof, een minnaar van de wijsheid, en stichtte een beroemde school. Later wordt in de vele Levens van Pythagoras het leven naar de geest van de pythagoreeërs beschreven: de keuze van de kandidaten, het noviciaat dat bestond uit enkele jaren zwijgen, de gemeenschap van goederen, de ascese, de geestelijke oefeningen en het contemplatieve leven.

Het pythagorisme beïnvloedde niet alleen Griekse filosofen (Plato, Plotinus en het neoplatonisme), maar ook christelijke en Joodse denkers (aritmologie, aritmosofie), en in de middeleeuwen de getallensymboliek van de magie, de geneeskunde en de alchemie. Onmiskenbaar is ook de pythagorische invloed op de antieke en de middeleeuwse beeldende kunsten en de architectuur. Vanaf de Renaissance tot de dag van heden is de waardering voor Pythagoras nog gegroeid.

Begeleiding

Herman De Kuyffer,, dr in de oude geschiedenis

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Pythagoras en het pythagorisme gepland.
Terug naar overzicht