Actualiteit & Geschiedenis

Een leven in de woestijn?


Eremieten, kluizenaars, en rondtrekkende predikers in de late oudheid en de middeleeuwen

Eremieten en andere asceten spreken al bijna tweeduizend jaar tot de verbeelding. Ergens rond het midden van de derde eeuw trokken Christenen zich terug in de woestijn van Egypte en Palestina, op de vlucht voor vervolging of voor de verlokkingen van een aards bestaan. Al snel circuleerden er allerlei verhalen over hun extreme ascese en hun heroïsche strijd met een vijandige natuur en innerlijke demonen. Maar stroken al die verhalen wel met de geleefde werkelijkheid? Waar ligt de echte oorsprong van het eremitisme en van andere vormen van wereldvlucht? En om wat voor mensen gaat het? Archeologische resten en historische teksten uit de late oudheid en vroege middeleeuwen bieden een beeld van ascetische belevingen en ervaringen die zich veel verder uitstrekte dan de woestijnwereld van Egypte en Palestina, en veel diverser was dan we tot nu voor kort vermoedden. Bovendien blijkt dat eremieten, kluizenaars, anachoreten, en andere asceten helemaal geen geïsoleerd bestaan leidden, en juist heel sterk betrokken waren bij de samenleving. In deze lezing maakt Steven Vanderputten gebruik van de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek om op zoek te gaan naar die mensen, hun leefwereld, en hun betekenis voor de samenleving van die tijd.

 

Begeleiding

Steven Vanderputten, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis UGent

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Een leven in de woestijn? gepland.
Terug naar overzicht