Filosofie

Over de mens, religie, mystiek en de dood - de late filosofie van Ernst Tugendhat


Alhoewel er in Duitsland een vrij grote belangstelling bestaat voor het werk van Ernst Tugendhat (Brünn/Brno *1930), is zijn naam in het nederlandse taalgebied weinig bekend. Toen Tugendhat na de Tweede Wereldoorlog uit Venezuela terugkeerde naar Duitsland, had hij vooral belangstelling voor Heidegger. "Sein und Zeit" had hij als jonge man met veel belangstelling en bewondering gelezen en met zijn eigen boeken over Aristoteles en over  de notie waarheid bij Husserl en Heidegger verwierf hij vlug een naam. Maar Tugendhat keerde zich af van deze typisch duitse historisch-hermeneutische filosofiestijl. Hij schreef een uitgebreide  inleiding tot de taalanalytische wijsbegeerte en hij hield  zich in talloze overpeinzingen bezig met Habermas' ideeën over de rationele fundamenten van de ethiek. In zijn twee (vermoedelijk)  laatste boeken pleit Tugendhat  voor een filosofische antropologie ("Antropologie in plaats van metafysica") en zoekt hij naar de oorsprong van religie.  Mensen hebben volgens hem een behoefte aan religie, maar deze behoefte kan niet bevredigd worden omdat het godsgeloof illusoir is. Hij poneert dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen de 'egocentrische' (Westerse) religie en de Oosterse mystiek ("Egozentrizität und Mystik"). Met de vraag of de mystiek ons kan helpen onze angst voor de dood te kalmeren is de intussen 88-jarige filosoof ook aan het einde van zijn denkweg aangekomen.

Begeleiding

Prof. em. Joachim Leilich (Universiteit Antwerpen)

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Over de mens, religie, mystiek en de dood - de late filosofie van Ernst Tugendhat gepland.
Terug naar overzicht