Filosofie

Spinoza en christendom


Spinoza (1632-1677) is ongetwijfeld de bekendste filosoof die in Nederland werd geboren en een van de grootste filosofen in onze beschavingskring. Zijn Theologisch-politiek traktaat (1670) en zijn Ethica (1677) behoren tot de top van de filosofische wereldliteratuur. In 1656 werd hij in Amsterdam uit zijn joodse gemeenschap gesloten en uitgekreten voor ‘ongodist’ (atheïst), wat hij zelf met klem ontkende. Ondanks dat verwijt waren en zijn veel christenen Spinoza’s leer genegen... hoe is dit met elkaar te rijmen?Was Spinoza een materialist of een religieus mens? Wat dacht hij over het judaïsme, over het Oude Testament, over profeten, profetieën en mirakels? Hoe beoordeelde hij het christendom en het rooms-katholicisme? Had hij enige waardering voor Jezus van Nazareth?  Wat vertelt hij over gebed, zonde, berouw, ....?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de lezing.

Begeleiding

W. Schuermans, historicus en jurist, oprichter Spinoza Kring Lier (spinozakringlier.weebly.com)

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Spinoza en christendom gepland.
Terug naar overzicht