Wetenschap

Is onze menselijke natuur hebzuchtig?


De survival of the fittest van Charles Darwin wordt de survival of the friendliest bij de evolutie tot Homo sapiens. De mens is daardoor van nature een supersamenwerker. Dit weten geeft de kracht van hoop. Dirk Van Duppen brengt al die recente wetenschappelijke kennis met mekaar in verband.

Waarom matcht onze menselijke natuur niet met de hebzuchtig competitieve maatschappij? 400.000 landgenoten zijn langdurig ziek. Een verdubbeling sinds 2000. De belangrijkste stijgers zijn burn-out en mentaal onwelzijn. De Hoge Gezondheidsraad besluit in haar beleidsaanbeveling van 2017 onomwonden dat het prestatiegericht maatschappijmodel verantwoordelijk is voor het hoog aantal burn-outs. Tien jaar geleden toonden Wilkinson en Picket in hun bestseller ‘The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone’ aan dat des de groter de ongelijkheid in een samenleving, des te minder de mensen gezond en wel zijn. In 2018 bewezen diezelfde auteurs in hun nieuw boek ‘The Inner Level’ dat dit onwelzijn en ongezond zijn het gevolg is van een mismatch tussen onze sociale menselijke natuur van samenwerking en solidariteit enerzijds, en het huidige maatschappijmodel van hebzuchtige competitie en prestatiedruk anderzijds. Ondertussen is er tegenover dit overheersende neoliberale mens- en maatschappijbeeld een wetenschappelijke revolutie aan de gang in de visie op de evolutie en natuur van de mens. De survival of the fittest van Charles Darwin wordt de survival of the friendliest bij de evolutie tot Homo sapiens. De mens is daardoor van nature een supersamenwerker. Dit weten geeft de kracht van hoop. Dirk Van Duppen brengt al die recente wetenschappelijke kennis met mekaar in verband.

 

Begeleiding

Dr. Dirk Van Duppen, Huisartsenpraktijk Geneeskunde voor het volk, lid PVDA

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Is onze menselijke natuur hebzuchtig? gepland.
Terug naar overzicht