Wetenschap

Klimaatsopwarming: een kleine stap voor de mensheid, een grote stap terug in het verleden


In deze lezing wordt klimaatsopwarming in een geologische context geplaatst, dat wil zeggen in de miljoenen jaren die voorafgingen aan de zeer recente periode waarin de activiteiten van de mens op het klimaat begonnen te wegen. De belangrijkste boodschappen tijdens deze lezing zijn: 1) het klimaat is op een geologische tijdschaal zo veranderlijk als het weer in België; 2) behalve tijdens het Quartair, de laatste tweeëneenhalve miljoen jaar, was de aarde meestal warmer dan nu; 3) talrijke klimaatschommelingen hebben het leven op aarde mee vormgegeven; 4) mens en natuur bestaan bij gratie van het natuurlijke broeikaseffect; 5) echter: de snelheid van de huidige klimaatsverandering is geologisch gezien zo goed als uniek en het is die snelheid van verandering die nu al een probleem begint te vormen voor natuur en maatschappij; 6) samen met tal van andere ingrepen in de natuur, zoals ontbossing en habitatfragmentatie, zijn de gevolgen van klimaatsverandering voor de biodiversiteit mogelijk vergelijkbaar met die van de laatste grote massa-uitsterving aan de Krijt-Tertiar grens, 66 miljoen jaar geleden, toen de dinosauriërs en talloze andere organismen van het toneel verdwenen.

Begeleiding

Prof. Robert P. Speijer, Department of Earth and Environmental Sciences

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Klimaatsopwarming: een kleine stap voor de mensheid, een grote stap terug in het verleden gepland.
Terug naar overzicht