Spiritualiteit & Religie

Wat is municipalisme?

Over democratie hier en elders

In deze bespreking zullen we ingaan op het Europese socialistische en groene municipalisme, de Amerikaanse Town Meetings, de Spaanse ‘Fearless Cities’, het Braziliaanse burgerbegroten en de wijdverspreide strijd voor gemeentelijke ‘commons’. De belangstelling gaat in de eerste plaats uit naar lokale en concrete projecten waarin actieve burgers dagdagelijks hun streven naar een andere en betere samenleving kunnen waarmaken.

Begeleiding

Lezing door Roger Jacobs over directe democratie van onderuit

Locatie

Elcker-ik (Lokaal Zolder 4.1)


Er zijn momenteel geen cursussen Wat is municipalisme? gepland.
Terug naar overzicht