Spiritualiteit & Religie

Commons: de democratie heruitgevonden

Commons en participatie op wijk- en straatniveau

Commons zijn weer helemaal in. Her en der, in binnen-en buitenland, in steden en op het platteland, ontstaan er steeds meer zogenaamde burgercollectieven. Burgers werken samen en creëren zo nieuwe collectieve goederen en diensten, en zorgen zo voor alternatieven, zowel in de private als publieke sector, op zoek naar meerwaarde, niet alleen voor zichzelf maar voor de hele samenleving. Voorbeelden zijn er genoeg: nieuwe energiecoöperaties gericht op duurzame, hernieuwbare energie, initiatieven gericht op het samen voorzien in ouderenzorg, collectieve buurttuinen, .... Tijdens deze workshop verkennen en onderzoeken we samen commons initiatieven. En hun relatie tot de overheid, middenveld, kennisinstellingen, private sector.

 

Begeleiding

Interactieve workshop door Koen Wynants en gasten - CommonsLab

Locatie

Elcker-ik (Lokaal Zolder 4.1)


Er zijn momenteel geen cursussen Commons: de democratie heruitgevonden gepland.
Terug naar overzicht