Actualiteit & Geschiedenis

Mao Zedong


Het wordt geen pleidooi voor of tegen Mao.Spreker wil zo objectief mogelijk Mao begrijpen door hem in de tijdgeest en de Chinese cultuur te plaatsen.

We besteden dus aandacht aan zijn opvoeding en jonge jaren, zijn lidmaatschap van de Chinese communistische partij en zijn opgang in de hiërarchie.

Het verhaal loopt verder langs de "Lange Mars”,  de strijd tegen Japan (1931-145) en zijn overwinning tijdens de naoorlogse periode op de Nationalisten van  Chiang Kai-shek (1949).

Daarna volgen zijn grote campagnes waaronder “De grote Sprong Voorwaarts en de "Culturele Revolutie”. Ook de machtsstrijd op het einde van zijn leven wordt besproken.

Tenslotte proberen we hem te vergelijken met Stalin, Poetin en de nieuwe keizer van China XI Jimping.

Begeleiding

Yvan van den bergh, em. gewoon hoogleraar Inter. Politiek aan de UA

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Mao Zedong gepland.
Terug naar overzicht