Spiritualiteit & Religie

Bekentenissen van een atheïst


“Het geloof, het ware geloof, en vooral iedere Hosanna in den hoge moet getest worden, telkens opnieuw, op het kruis van de twijfel.” Dit schreef de Russische novellist Fjodor Dostojewski een kleine honderdveertig jaar geleden. Deze les lijkt vandaag meer dan ooit actueel. Dennis Vanden Auweele spreekt in Bekentenissen van een afvallige atheïst vanuit een filosofisch en persoonlijk engagement over geloof en ongeloof vandaag. Er heerst daarin meer dan ooit een koppige zelfzekerheid, zowel bij gelovigen als atheïsten. Dit boek plaatst zich in geen van beider kampen. Eerder, hier is een afvallige atheïst aan het woord, iemand voor wie er geen vaste grond is. Schipperen is de boodschap, schipperen tussen de twijfel en de verbintenis. Af en toe filosofisch hoogdravend, maar ook confronterend praktisch. Bouwend op zowel hedendaagse als klassieke denkers, de les is dubbel: schommel tussen passionele verbintenis en sceptische twijfel.

 

Begeleiding

Dennis Vanden Auweele, is als filosoof verbonden aan de KU Leuven. Hij specialiseert zich in de ontwikkeling van onze perspectieven op godsdienst over de laatste eeuwen.

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Bekentenissen van een atheïst gepland.
Terug naar overzicht