Talking & Acting Urbanity

Geschiedenis van de Antwerpse brouwerijen


"In de middeleeuwen ontwikkelden zich langzaam maar zeker enkele brouwerijen, gericht op de lokale markt. De Kammenstraat (een kam is een brouwerij) verwijst daar naar. Door het verleggen van de Schelde werd het steeds moeilijker vanaf de 15de eeuw om nog voldoende zoet water te vinden om behoorlijk te brouwen. Er moest dan ook massaal bier geïmporteerd worden. De dit jaar gevierde urbanist Gilbert Van Schoonbeke (1519-1556) veranderde de situatie grondig. Hij zorgde voor voldoende zoet water en bouwde een industrieel complex van brouwerijen uit dat zijn gelijke in het Europa van die tijd niet kende. Antwerpen werd bierexporteur. Dit ging gepaard met een monopolievorming die hem niet in dank werd afgenomen. Na zijn voortijdig overlijden kwamen de brouwerijen in handen van enkele gehaaide grondspeculanten. Wat die ermee deden wordt verder uitgelegd in de lezing. Tevens zal een korte schets worden gegeven van de algemene ontwikkelingen van het brouwerswezen in de latere tijden en gaan we even in op de nieuwe hype van de craft breweries."

 

Wie inschrijft voor de lezing kan aan 10 euro het boek Antwerpen Bierstad (2011) dat een historisch overzicht van bier in Antwerpen geeft aanschaffen.

           

Begeleiding

Ivan Derycke, historicus

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Geschiedenis van de Antwerpse brouwerijen gepland.
Terug naar overzicht