Filosofie

Een veelheid aan onderling gastvrije religieuze talen


In deze filosofische uiteenzetting, richt ik me op de veelheid aan religieuze talen. Bij Paul Ricoeur komen de wereldgodsdiensten het laatst . Het parcours loopt via de Thomistische leer van het natuurlijke godsverlangen en de naturalistische filosofische kritiek hierop van Karl Jaspers. Ricoeur identificeert zich met Jaspers’ begrip van de vraag naar de ‘ware’ Transcendentie.

Gezien het primaat van de praxis ten overstaan van het weten, zijn de mensen met hun religieuze vraag aangewezen op de sporen (chiffres) van de Transcendentie.

Deze nodigen uit tot geloof als basis voor de vele religieuze talen. Ricoeur laat de consequenties hiervan zien voor het Joods-Christelijk geloof.

 

Begeleiding

Koen Boey, filosoof en theoloog

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Een veelheid aan onderling gastvrije religieuze talen gepland.
Terug naar overzicht