Filosofie

De helende mogelijkheden van nieuwe betekenissen


Lezing is geannuleerd, hiervoor onze excuses.

In deze lezing vertrekken we van Ricoeur's lezing van Freud om zo tot een optimistisch mensbeeld te komen. In tegenstelling tot wat Freud gelooft - dat mensen bepaald worden door symbolische betekenissen  in 'het Onbewuste' op basis van (negatieve) gebeurtenissen in het verleden, is Ricoeur ervan overtuigd dat nieuwe betekenissen tot stand kunnen komen die zich naar de toekomst richten. Ricoeur gelooft dat de mens 'capabel' is, en zelf in staat is om dergelijke betekenis te "creëren".  Het Onbewuste zouden we dan kunnen begrijpen op de manier waarop we fictie lezen - net omdat er geen directe band bestaat naar de onmiddellijke realiteit, en deze dus als het ware opgeschort wordt, ontstaat er een openheid voor "semantische innovatie" en "symbolische verrijking". We zullen zien hoe narrativiteit hierbij een essentiële, maar vooral ook existentiële rol speelt. Deze lezing heeft als doel om tot een boeiende discussie te komen over het al dan niet 'vrij' zijn van de mens, en zijn mogelijkheden om verdriet en trauma te overwinnen. 

Begeleiding

doctoranda filosofie Evelien Van Beeck bij Radboud University Nijmegen

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen De helende mogelijkheden van nieuwe betekenissen gepland.
Terug naar overzicht