Filosofie

Verbeter je verstand!


Samen lezen in Spinoza’s Traktaat over de verbetering van het verstand (TIE) 

Het betrefteen jeugdgeschrift van Spinoza. Hij schreef het kort na zijn uitbanning uit de Amsterdams-joodse gemeenschap. Spinoza zet hiermee de eerste denkstappen om zijn leven terug op het juiste spoor te zetten: zekere kennis verkrijgen om duurzaam het ’hoogste goed’ te veroveren.

Voorkennis is niet vereist.

Behandelde stof: de eerste 16 paragrafen van dit filosofisch geschrift. Ze kunnen worden beschouwd als een inleiding tot dit geschrift en laten een zeldzaam persoonlijk geluid horen. Ze worden in twee seminaries samen gelezen én verklaard.

Doelstelling en werkwijze: via interactieve lectuur worden deelnemers vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van tekstanalyse en reconstrueren ze onder begeleiding Spinoza’s expliciete én verborgen gedachtegang.

Seminarie 1:  Traktaat over de verbetering van het verstand, lectuur van paragrafen 1-7, tekstanalyse, commentaar, vragen

Seminarie 2: Traktaat over de verbetering van het verstand, vervolg van de lectuur: paragrafen 8-16, tekstanalyse, commentaar, vragen

Handouts: de eerste 16  paragrafen van het Traktaat over de verbetering van het verstand

NB.:  de volledige tekst van het Traktaat over de verbetering van het verstand werd uit het Latijn vertaald door W. Schuermans en is ook gratis te downloaden via:

www. spinozakring.weebly.com  (knop geschriften, dan knop TIE,)

 

Begeleiding

W. Schuermans , lic. letteren & wijsbegeerte, oprichter Spinozakring Lier

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Verbeter je verstand! gepland.
Terug naar overzicht