Actualiteit & Geschiedenis

De wereld achter de gevangenismuren


De wereld achter de gevangenismuren is ongekend. Voor sommigen is een gevangenis een middeleeuwse burcht, voor anderen een luxe hotel. Sommigen willen tot een veiliger maatschappij komen door strenge , harde en lange straffen uit te spreken. Anderen vinden dat  gedetineerden vooral intensieve begeleiding en zorg nodig hebben.
Hoe ziet een dag in de gevangenis eruit? Wat betekent vrijheidsberoving voor een mens? Waarom kan Nederland gevangenissen sluiten en moeten er in België meer strafinstellingen worden gebouwd?...  

Begeleiding

Hugo Lambrechts (penitentiaire beambte) en Siska Deknudt (aalmoezenier) werken in de gevangenis voor langgestraften in Beveren. Zij laten u, via hun verhalen, even meekijken achter die muren.

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen De wereld achter de gevangenismuren gepland.
Terug naar overzicht