Spiritualiteit & Religie

Kabbalah


Deel 1: De Heilige Taal 

De ‘Heilige Taal’ In de Kabbalah (‘ziel van de Torah’) onderscheiden we 32 paden der wijsheid: het samenspel van de 10 Goddelijke emanaties voorgesteld in de Levensboom (sefirot) die via en met de 22 Hebreeuwse letters de schepping realiseren. We leren de grote werkende principes van dit mystieke Alef-Beith en ze in ons zelf te voelen/herkennen.

Deel 2: Complementair sacraal denken

Aan de hand van de schema’s van de Levensboom en de Jacobsladder leren we vernieuwend complementair sacraal te denken (sacraal systeemdenken). We leren dit toe te passen op divers levenssituaties.

deel 3: Kabbalistische literatuur en oefeningen

De betekenis van de Kabbalah in de fundamentele basisliteratuur zoals Thora, Psalmen, Sefer Yetzirach, Sefer HaZohar, enzomeer. Hedendaagse grote Kabbalistische stromingen en hun vertegenwoordigers. Kabbalistische oefeningen die een sacrale levenswijze en -visie bevorderen.

Begeleiding

Adolf de Ridder

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Kabbalah gepland.
Terug naar overzicht