Talking & Acting Urbanity

Samen naar een klimaatrobuust Antwerpen


Het klimaat ontspoort en ‘s zomers branden de steden onder het beton. Het wetenschappelijke bewijsmateriaal is overduidelijk. Om te voorkomen dat straks de noodtoestand moet worden uitgeroepen werken we aan de klimaatrobuuste stad.

Je bent uitgenodigd voor tafelgesprekken op donderdagavond 12 december in Elcker-Ik Centrum (Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen) om na te denken over het ontwikkelen van een ecologisch en sociaal concept waarbij partnerschappen worden opgezet. Dit om de opvang van regenwater te bevorderen, plaatsen te ontharden en bomen te planten, koele ruimtes te creëren tegen hittestress, daken om te vormen naar daktuinen, etc…  We maken gebruik van bestaande knowhow en gaan aan de slag met vrijwilligers, burgers, wijken en ontmoetingsplaatsen.

In 2020 willen we verder aan de slag met onze bestaande expertise over klimaatadaptatie en C02 captatie, want de gevolgen van klimaatverandering hakken het zwaarst in bij kwetsbare groepen in wijken en buurten.

Op veel van die domeinen bent u zelf ook actief en levert u al jaren goed werk. Graag willen we, Elcker-Ik Centrum, Hart Boven Hard en Beweging.net samen met u kijken welke raakvlakken er nog meer zijn en hoe wij op diverse klimaatdomeinen kunnen samenwerken. Op deze manier willen we doordringen tot in het kleinste gehucht binnen Antwerpen en bijdragen aan een klimaatadaptieve en klimaatrobuuste samenleving.

De ontwikkeling van de klimaatrobuuste stad willen we koppelen aan wijken, ontmoetingsplaatsen, buurten, burgers en vrijwilligers die van onderuit, aan de basis van de samenleving, zich willen engageren. Waardoor vooral niet- kapitaalkrachtige bewoners zich kunnen voorbereiden op de verdere klimaatverandering en zich kunnen inzetten voor een betaalbare en realiseerbare klimaatadaptatie. En waarbij de kennis en de mogelijkheden van experten dichtbij de mensen gebracht wordt. 

Onze Common-visie is: publieke ruimte teruggeven aan de burgers door de burgers zelf: straten/pleinen/daken zijn van en voor mensen. We willen samen met burgers en vrijwilligers in verschillende precaire buurten en wijken aan de slag op een betaalbare, creatieve en duurzame manier.

Wij gaan rond verschillende tafels zitten om over het volgende na te denken:

Keuze van de tafels

Tafel 1: Ideeën en expertise rond betaalbare oplossingen, manieren voor ontharding, opvang regenwater, hittestress, etc… .

Tafel 2: Op zoek gaan naar concrete locaties binnen verschillende precaire wijken en buurten in Antwerpen.

Tafel 3: Manieren om precaire wijken en buurten te mobiliseren en bereiken.

Graag op voorhand inschrijven op volgende link. 

Alvast bedankt en graag tot dan

Kevin / Beweging.net, Dieter / Hart Boven Hard, Yaël en Mathijs /Elcker-Ik centrum

18u Heerlijke Syrische maaltijd  (aan 7€/persoon,  contrant ter plaatse betalen)

18u30: Tafel gesprekken Praktische info

Tafelgesprekken

Begeleiding

Veerle Duflou

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Samen naar een klimaatrobuust Antwerpen gepland.
Terug naar overzicht