Actualiteit & Geschiedenis

Hoe de mens zichzelf domesticeerde


Sinds zijn ontstaan meer dan twee miljoen jaar geleden was de mens een jager-verzamelaar-visser. Rond 9.500 v.Chr. begon hij voor het eerst “wilde” planten aan zijn domus te binden. Dit proces is één van de weinige keerpunten in de evolutie van het mens-zijn.

 We verkennen de leefwereld van deze verzamelaar op het einde van de ijstijd en schetsen een beeld van zijn visie op de kosmos. Hiervoor bestuderen we de beroemde rotsschilderingen uit de Dordogne. In deze periode veranderde de milieu-omstandigheden; in hoeverre was dit een aanzet tot de ontwikkeling van de landbouw? 

 De overgang van jager-verzamelaar naar landbouwer-veeteler was niet enkel een verandering in materiële levenswijze. Het ontluiken van de landbouwersgemeenschap gaat gepaard met een toenemende ongelijkheid, de ontwikkeling van een sociale gelaagdheid en de geboorte van de steden en van de goden. Om dit alles te illustreren neemt de lesgever u mee naar een aantal bekende en minder bekende prehistorische sites in het Nabije Oosten en Europa.

Begeleiding

Louis Beyens, em. hoogleraar aan de UA.

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Hoe de mens zichzelf domesticeerde gepland.




Terug naar overzicht