Actualiteit & Geschiedenis

Leonardo da Vinci: genie of dilettante?


In 2019 was het vijfhonderd jaar geleden dat Leonardo da Vinci stierf. Reeds tijdens zijn leven was hij een legende waardoor hij moeiteloos op het hoogste niveau aan betrekkingen geraakte: van het Firenze der Medici tot het pauselijke Rome en tot zijn finale jaren in dienst van de Franse koning François I Valois.

Da Vinci ging de geschiedenis in als de “uomo universale” bij uitstek: knap, verstandig en creatief. Maar wat klopt er van die reputatie? Zeker is dat hij een unieke combinatie in zich verenigde van inventief kunstenaar en scherpzinnig wetenschapper. Daar tegenover staat zijn totaal gebrek aan wetenschappelijke invloed en een ontgoochelend aantal artistieke projecten die hetzij nooit afgewerkt zijn hetzij in slechte conditie verkeren.

We stellen ons de vraag: in hoeverre was hij een geniale “uomo universale” en in hoeverre een “dilettante”?

Begeleiding

André De Laet, Cultuurhistoricus.

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Leonardo da Vinci: genie of dilettante? gepland.
Terug naar overzicht