Actualiteit & Geschiedenis

De Boerenkrijg, een Vlaams opstand tegen het Franse bezetting (1798-1799)


UITSTEL ACTIVITEITEN ELCKER-IK TOT NA DE PAASVAKANTIE

Beste deelnemers,

In navolging van de nationale coronamaatregelen, schort Elcker-Ik haar activiteiten en lezingen op tot na de paasvakantie.
Als alles goed gaat, starten wij terug op 20 april.
Activiteiten die al gepland waren, hernemen we in het najaar.
Heb je al voor een activiteit betaald? Wij zetten uw betaling om in een tegoed-BON.

Wij werken inmiddels verder aan het lenteprogramma. Hopelijk tot dan.

Het Elcker-Ik team

 

 

In het spoor van de Franse Revolutie van 1789, voerde het Franse regime systematische bezettingsoorlogen in de omgevende landen en daarbuiten. Die zogenaamde ‘Europese oorlogen’ zouden duren tot 1815. Dus tot bij de bekende, definitieve Nederlaag van Napoleon in Waterloo.                                                                                                                                                  Al brachten die bezettingen belangrijke en positieve administratieve en politieke hervormingen met zich mee, er werd ook op een ongenadige manier repressie gevoerd tegen wie zich verzette tegen het extreem antiklerikalisme, de plunderingen, de verfransende taalpolitiek, de fiscale maatregelen en de opeisingen van jonge mannen voor de steeds talrijker en uitgebreider wordende oorlogen die door de Fransen werden gevoerd.                                                                                                                                                       In de Zuidelijke Nederlanden, het huidige Vlaanderen, leidden vooral die opeisingen in 1798 tot een gewapende opstand, die zeer hard werd onderdrukt. De licht bewapende katholieke dorpsonderwijzers, boerenzonen en allerlei beambten waren geen partij voor het Franse bezettingsleger. Bij de gevechten en executies verloren wellicht 5 à 10.000 opstandelingen en burgers het leven.

 

 

Begeleiding

Frans-Jos Verdoodt, prof. em. geschiedenis wijsbegeerte en letteren.

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen De Boerenkrijg, een Vlaams opstand tegen het Franse bezetting (1798-1799) gepland.
Terug naar overzicht