Actualiteit & Geschiedenis

De Boerenkrijg, een Vlaams opstand tegen het Franse bezetting (1798-1799)


In het spoor van de Franse Revolutie van 1789, voerde het Franse regime systematische bezettingsoorlogen in de omgevende landen en daarbuiten. Die zogenaamde ‘Europese oorlogen’ zouden duren tot 1815. Dus tot bij de bekende, definitieve Nederlaag van Napoleon in Waterloo.                                                                                                                                                  Al brachten die bezettingen belangrijke en positieve administratieve en politieke hervormingen met zich mee, er werd ook op een ongenadige manier repressie gevoerd tegen wie zich verzette tegen het extreem antiklerikalisme, de plunderingen, de verfransende taalpolitiek, de fiscale maatregelen en de opeisingen van jonge mannen voor de steeds talrijker en uitgebreider wordende oorlogen die door de Fransen werden gevoerd.                                                                                                                                                       In de Zuidelijke Nederlanden, het huidige Vlaanderen, leidden vooral die opeisingen in 1798 tot een gewapende opstand, die zeer hard werd onderdrukt. De licht bewapende katholieke dorpsonderwijzers, boerenzonen en allerlei beambten waren geen partij voor het Franse bezettingsleger. Bij de gevechten en executies verloren wellicht 5 à 10.000 opstandelingen en burgers het leven.

 

 

Begeleiding

Frans-Jos Verdoodt, prof. em. geschiedenis wijsbegeerte en letteren.

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)

CodeDatumsUrenPrijsInschrijven
ACT733

Di 24/3/20

13:30-16:30

10 €InschrijvenTerug naar overzicht