Spiritualiteit & Religie

Raimon Panikkaar


Onze wereld wordt steeds kleiner. Door de globalisatie wordt hij ook steeds meer één. Deze evolutie gaat zo snel en tast zo diepgaand de traditionele waarden en rolpatronen aan, dat zij onzekerheid en angst veroorzaakt. En dit op alle gebieden van het leven van individuen, groepen en volkeren: politiek, economisch, sociaal, ethisch, ideologisch, religieus. Vandaar groeiende spanningen, polarisatie en conflicten. Raimon Panikkar (1918-2010) pleit daarom voor een dialogische levenshouding. Wat zijn de voorwaarden voor een zinvolle en realistische dialoog? Hoe benader je de andere in zo’n dialoog? Tot hoever kan een interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog de religies uitzuiveren, verrijken en (her)bevestigen in hun profetische roeping? Zonder dialoog geen vrede, geen ont-moeting, geen toekomst, geen leven.

Begeleiding

Marc Van Tente , pater Oblaat, doctor theologie KU Leuven

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)

CodeDatumsUrenPrijsInschrijven
HR473

Ma 30/3/20

13:30-16:00

10 €InschrijvenTerug naar overzicht