Spiritualiteit & Religie

Raimon Panikkaar


UITSTEL ACTIVITEITEN ELCKER-IK TOT NA DE PAASVAKANTIE

Beste deelnemers,

In navolging van de nationale coronamaatregelen, schort Elcker-Ik haar activiteiten en lezingen op tot na de paasvakantie.
Als alles goed gaat, starten wij terug op 20 april.
Activiteiten die al gepland waren, hernemen we in het najaar.
Heb je al voor een activiteit betaald? Wij zetten uw betaling om in een tegoed-BON.

Wij werken inmiddels verder aan het lenteprogramma. Hopelijk tot dan.

Het Elcker-Ik team

 

 

Onze wereld wordt steeds kleiner. Door de globalisatie wordt hij ook steeds meer één. Deze evolutie gaat zo snel en tast zo diepgaand de traditionele waarden en rolpatronen aan, dat zij onzekerheid en angst veroorzaakt. En dit op alle gebieden van het leven van individuen, groepen en volkeren: politiek, economisch, sociaal, ethisch, ideologisch, religieus. Vandaar groeiende spanningen, polarisatie en conflicten. Raimon Panikkar (1918-2010) pleit daarom voor een dialogische levenshouding. Wat zijn de voorwaarden voor een zinvolle en realistische dialoog? Hoe benader je de andere in zo’n dialoog? Tot hoever kan een interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog de religies uitzuiveren, verrijken en (her)bevestigen in hun profetische roeping? Zonder dialoog geen vrede, geen ont-moeting, geen toekomst, geen leven.

Begeleiding

Marc Van Tente , pater Oblaat, doctor theologie KU Leuven

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Raimon Panikkaar gepland.
Terug naar overzicht