Filosofie

Comparatieve filosofie: ruimer dan het westers perspectief


De manier waarop wij leven, keuzes maken en waarden bepalen wordt sterk bepaald door de cultuur waarin wij leven. Deze zijn ook terug te vinden in de filosofie die zich in een bepaalde cultuur ontwikkeld heeft. Intellectuele ontwikkeling, comfort, wetenschap en technologie zijn een positief gevolg van onze westerse manier van denken. Maar we worden ook geconfronteerd met de schaduwzijde: milieuproblematiek, vervreemding, depressie, brun-out… Bieden andere filosofische tradities hierop andere perspectieven? We gebruiken het model voor comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht om zicht te krijgen op interessante basisuitgangspunten en waarden die zich in verschillende culturen ontwikkeld hebben. Hieruit ontstaat een ruimere en diepere kijk op mens en wereld die we kunnen meenemen in wat ons dagelijks raakt.

Els Janssens is docente aan LUCA School of Arts (Lemmensinstituut) en aan de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. Ze is voorzitster van het Libbrechtgenootschap. Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze Filosofie zonder grenzen, Garant,2016.

Begeleiding

Els Janssens

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Comparatieve filosofie: ruimer dan het westers perspectief gepland.
Terug naar overzicht