Levenskunst

Geweldloze communicatie


Het lijkt alsof onze samenlevingen steeds gewelddadiger worden. Hoewel iedereen zegt vrede te wensen, lijkt de logica van geweld zowel  in de  relaties als in de samenleving steeds meer aangegrepen te worden als middel om meningsverschillen op te lossen.

De mens is pas om 20 seconden vóór 24 uur op aarde verschenen. Hij is dus een nog zeer jonge soort en geweldloze communicatie (ook wel liefdevolle, verbindende of volwassen communicatie) behoort niet tot zijn natuurlijke gedragsrepertorium en ontstaat ook niet vanzelf (evenmin als democratie overigens). Dieren kunnen immers alleen maar vechten en strijden om hun belangenconflicten te ‘regelen’ en ook bij vele mensen is dat nog altijd de eerste reactie. Toch is de mens de enige die over het woord beschikt en die dus zijn conflicten op een niet-gewelddadige manier zou kunnen regelen. Dat is een vaardigheid die dan wel geleerd moet worden en die deel zou moeten uitmaken van de meer algemene vaardigheid die levenskunst heet, d.i. de kunst om vorm te geven aan het leven met het oog op een goed en een gelukkig leven.

 

De uiteindelijke bedoeling van de inzichten en vaardigheden van geweldloze communicatie is om tot een logica van vrede en onvoorwaardelijke vriendelijkheid te komen om op die manier de samenleving een menselijker gezicht te geven.

 

 

 

Begeleiding

Gerbert Bakx, arts en therapeut

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Geweldloze communicatie gepland.
Terug naar overzicht