Levenskunst

De strategie van het geluk: deel 2


Elke vorm van levenskunst dient een antwoord te geven op twee belangrijke levensvragen: enerzijds, hoe omgaan met de diverse vormen van lijden? Anderzijds, hoe inhoud en richting te geven aan het leven op grond van eigen inzichten en waarden?

In Deel I van deze reeks werd specifiek aandacht besteed aan de eerste belangrijke vraag, met name het omgaan met diverse vormen van lijden en het creëren van de ervaring van geluk op basis van mindfulness (aandacht, bewustzijn, aanvaarding) en heartfulness (mededogen, ‘compassion’).

In Deel II wordt een meer algemene visie voorgesteld om met meer wijsheid en resourcefulness (vaardigheid, veerkracht, ‘empowerment’) met het leven om te gaan om er op grond van eigen inzichten en waarden meer inhoud en vorm  aan te geven en het beste en het grootste in ons wakker te maken. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan meer interactieve, communicatieve en sociale vaardigheden en perspectieven. De mens leeft immers nooit alleen en het is wenselijk  meer in synergie met de kracht, de inspiratie en de visie van anderen te leren leven in plaats van in afzondering, conflict en strijd.

De Strategie van het Geluk is de kunst om meer van binnenuit te leven in plaats van geleefd te worden door omstandigheden of gedragingen van anderen. Geluk is immers meer dan de afwezigheid van ongeluk en meer dan een som van plezier en genoegdoeningen.

Begeleiding

Dr. Gerbert Bakx, Arts en theapeut

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen De strategie van het geluk: deel 2 gepland.
Terug naar overzicht