Taalonthaal


NIEUW SCHOOLJAAR 2019-2020 VOLZET

Door de grote toeloop van cursisten zijn onze groepen VOLZET.
NIEUWE cursisten kunnen zich nog aanbieden vanaf 17 september maar komen op een wachtlijst te staan.
Enkel aanbieden op dinsdagen en/of donderdagen tussen 9:30 en 12:00.


Online audiolessen Nederlands beluisteren.

In ons taallabo voor geletterden werken we met mp3-spelers waarop de inleidende teksten van de lessen te beluisteren zijn. Deze AUDIO-TEKSTEN Nederlands voor geletterden kunt u HIER beluisteren, maar u kunt ook gehele lessen Nederlands DOWNLOADEN in pdf.

Op de website ‘zokanhetook.academy’, een GRATIS TE DOWNLOADEN CURSUS VOOR ANALFABETEN, geschreven door Renée Laqueur-van Gent, vindt u een ‘rode draad’ om zelfs analfabeten met wie u geen enkele taal gemeenschappelijk hebt, op weg te helpen onze taal, op zo logisch mogelijke wijze, te leren lezen, spreken en schrijven. Klik HIER


Lessen in Elcker-Ik Centrum, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

Taallabo
Dialoogklas
Bijdrage
Dinsdag
10:00 - 12:00
8 € /10 lessen
Dinsdag
13:30 - 16:00
13:30 - 16:00
8 € /10 lessen
Donderdag
10:00 - 12:00
8 € /10 lessen
Donderdag
13:30 - 16:00
13:30 - 16:00
8 € /10 lessen

GEEN les tijdens de schoolvakanties!


Welkom Vreemdeling

Er leven in Antwerpen mensen van 175 verschillende nationaliteiten. Sommigen met, sommigen zonder papieren. Ze willen hier leven en een toekomst opbouwen voor hun kinderen en kleinkinderen. We leven vandaag in een heel gevarieerde samenleving en velen willen echt contact hebben met mensen uit andere culturen. Elcker-Ik Centrum is een plaats waar dagelijks Antwerpse vreemdelingen en vreemde Antwerpenaren elkaar ontmoeten. Aarzel niet om mee te doen met de vele vrijwilligers die lessen Nederlands geven.

Taalonthaal

  • De anderstaligen die in het Elcker-Ik Centrum lessen Nederlands volgen, worden naar ons doorverwezen door officiële instanties zoals een OCMW, het Huis van het Nederlands, Open School, e.a. Het zijn meestal mensen die wegens wachtlijsten nog niet terecht kunnen in de officiële taalscholen. Ze zijn het wachten beu en willen absoluut Nederlands leren. Anderen willen, naast de officiële cursus, nog extra les. Er zijn ook mensen zonder papieren die niet in dat officiële circuit terecht kunnen.

  • Iedereen is dus welkom. We vragen nooit naar legitimatiepapieren. We zorgen we er wel voor dat mensen mét papieren zich laten registreren bij het Huis van het Nederlands voor een officiële cursus Nederlands. We zien onszelf dus als een opvangnet én doorgeefluik.

  • De lessen worden gegeven door vrijwilligers, volledig onbezoldigd. Momenteel kunnen we rekenen op meer dan 40 medewerkers.

  • Op verschillende manieren leren we Nederlands Tweede Taal (NT2) aan. We hebben leerprogramma’s ontwikkeld voor gealfabetiseerde cursisten én voor hen die nog moeten leren lezen en schrijven. We gaan soepel om met leerwensen van velen: zelfstandig studeren in eigen tempo, klassikaal, in kleine groepjes van verschillende niveaus, tot individueel begeleid. De inleidende tekst van de standaardlessen voor geletterden kunt u via deze webpagina lezen en beluisteren.

  • Wij delen ons lesmateriaal graag met anderen en kunnen het u e-mailen. Mocht u in staat zijn tot een 'financieel dankjewel', dan is dat welkom op de bankrekening van Elcker-Ik Centrum (IBAN BE31 0010 5596 6955 BIC GEBA BE BB).

Taallabo

Nederlands lezen en schrijven, voor beginners en gevorderden, analfabeet of geletterd. Ieder leert op eigen tempo. U kunt de Standaard-AUDIOLESSEN NEDERLANDS voor geletterden hier beluisteren of de lessen downloaden in pdf.
Inschrijving ter plaatse op dinsdagen of donderdagen tussen 10:00 en 12:00.
(behalve in de schoolvakanties!)
Data: elke dinsdag en donderdag van 9:30 tot 12:00 of van 13:30 tot 16:00
(behalve in de schoolvakanties!)
Bijdrage: 8 euro voor 10 lessen.
De lessenkaart is ook geldig voor de dialoogklassen.

Dialoogklas

Gesprekken, teksten lezen, oefeningen en een beetje grammatica voor hen die al een basiskennis van het Nederlands hebben.
Inschrijving ter plaatse op dinsdagen of donderdagen tussen 10:00 en 12:00.
(Behalve in de schoolvakanties!)
Data: elke dinsdag en donderdag van 13:30 tot 16:00
(Behalve in de schoolvakanties!)
Bijdrage: 8 euro voor 10 lessen.
De lessenkaart is ook geldig voor het taallabo.

Nieuwe vrijwilligers om les te geven zijn erg welkom. Er zijn taalkundigen om hen met raad en daad bij te staan.