Begin jaren 70, toen de wind van 68 nog waaide, groeide in Volkshogeschool Elcker-ik de kiem van een actieve burgerbeweging. Met politiserend vormingswerk en sociale acties engageerde Elcker-Ik zich decennia lang in de milieubeweging, de vrouwenbeweging, de vredesbeweging/VAKA en voor solidariteit met de derde wereld. Zij richtten actiegroepen op tegen kernenergie, racisme of de verloedering van het milieu. Zij streden voor bijzondere jeugdzorg, meer rechten voor patiënten, holebi’s, respect voor gehandicapten en voor een multiculturele samenleving. Zij startten met tweedekansonderwijs en met basiseducatie. Zij richtten coöperaties op, ijverden voor een sociale economie en waren de pioniers van de kringwinkels.

Tot 2004 werd Elcker-Ik gesubsidieerd als volkshogeschool. Sindsdien werken wij met vrijwilligers en zonder subsidies. Tot op vandaag kan iedereen er kritische lezingen volgen en krijgen nieuwe Belgen er een warm onthaal en een taalbad, en ijveren vrijwilligers er voor een dak op de Ring in plaats van een verkeerswalm over de stad. In

In 2014 maakte Timm Knaeps een documentaire over Elcker-Ik, die wij u altijd kunnen aanbevelen.

Eind 2015 verschijnt bij uitgeverij Pelckmans het boek ‘Elcker-Ik, 45 jaar sociale actie’, geschreven door Walter Lotens, met medewerking van Stefaan Vermeulen. U kan het boek alvast bij ons bestellen.

Onze lezingen:

- vinden plaats in de Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen

- in de namiddag om 13.30 uur of ‘s avonds om 20 uur

Wij verwelkomen elk jaar zo’n vijfduizend deelnemers. Wij hopen van harte u binnenkort ook te mogen ontmoeten.

Met de opbrengst van onze lezingen organiseren wij lessen Nederlands voor nieuwkomers die nergens anders les kunnen of mogen volgen. Die lessen worden door 40 vrijwilligers gegeven.