Nog meer steunbetuigingen door oude en nieuwe bekenden


“Een halve eeuw al roeit deze mooie instelling tegen de stroom in. Vele oude en nieuwe sociale bewegingen hebben zich in dit huis gelaafd. Nu meer dan ooit moeten we blijven bestaan en doorzetten. Is het niet met overheidssteun, dan met des te meer crowd funding. Elker-Ik behoort immers tot de Vlaamse canon!”

Eric Corijn, hoogleraar VUB


“Als broeihaard van honderd-en-een maatschappelijk nuttige initiatieven van onderop weet Elcker-Ik wat tegenstroom en verzet betekenen, hoe samenwerkingen en alternatieven tot stand komen. Daar zijn we vandaag meer dan ooit aan toe. Mét Elcker-Ik, zoveel is zeker.’

Vincent Scheltiens, historicus Universiteit Antwerpen


“Elcker-Ik is een monument dat bovendien zichzelf voortdurend heruitvindt. Dit monument neerhalen is beschamend.”

Rik Pinxten, em. antropoloog-filosoof UGgent


“Elcker-Ik is als de vlam die midden in een duistere wereld onze hoop op een betere en warmere samenleving levend houdt. Die vlam dooft niemand en al zeker niet een overheid die op eerder genomen engagementen terugkomt.”

Hans Cools, KU Leuven – Faculteit Letteren, historicus


“Steunbetuigingen en protesten zijn vooral symbolisch. Daarom moeten we werken aan een duurzame steun, een engagement over de tijd door die honderden lesgevers en lesvolgers voor wie Elcker-Ik een verschil in de kwaliteit van hun leven gemaakt heeft. En nog lang zou moeten kunnen maken.”

Ludo Abicht, auteur en filosoof


“Veel succes in jullie werking. Jammer als het zonder overheidssteun izs.”

Bert Leysen, huisdokter


“Als er ooit een Vlaamse canon komt, kan Elcker-Ik niet ontbreken voor de volgehouden pluraliteit van activiteiten en gedachten. Elcker-Ik vult het drieluik 'bezit-macht-eer' (Kant, Ricoeur) aan met kennis. Nooit opgeven!”

Aviel Verbruggen, prof.dr. emeritus Universiteit Antwerpen 


“Ik kijk telkens weer grondig in de programmabrochure en wekelijks naar de digitale agenda voor de interessante lezingen en de momenten waarop nieuwe vormen van communicatie worden toegelicht, vanzelfsprekend voor jongeren maar bij gebrek aan jongeren in mijn omgeving kan ik het hen niet vragen. Daarnaast heb ik warme herinneringen aan Elcker-Ik als actiecentrum (Hand-in-Hand en zo meer), een functie die in deze tijden meer dan ooit nodig is.”

Ruud Martens 


“Ik steun de Open Brief van Elcker-Ik ten persoonlijke titel.”

Harold Polis, uitgever


Deel deze filmlink over Elcker-Ik aan Vlaamse politici, zodat ze beseffen wat er dreigt verloren te gaan. Elcker-Ik is een sociale en historisch erfgoed en dat moet blijven. Deze geschiedenis moet zich verderzetten.”

Omar Ba, voorzitter Nuff Said


“De aanpak van Elcker-Ik is nog altijd erg inspirerend. Een heel mooi verhaal!”

Hugo Van Dienderen


“Elcker-Ik was mijn eerste echte job in 1993, en den tijd van de Krikker en de Wrikker, Antwerpen Helemaal Anders en Hand in Hand. Het was een fijne tijd met topcollega’s!”

Lieve Eyskens


“De workshops Ervarend Leren, die ik samen met vrijwilligers van Tafels voor Vrede in Elcker-Ik heb mogen uitvoeren, waren bijzonder. Mede door hun praktijk ervaringen is de participatie versterkt. Elcker-Ik heeft hiertoe bij gedragen en moet blijven!”

Jan Moors

 

“Als Nederlander die af en toe mocht komen spreken in Elcker-ik, heb ik dit prachtige initiatief met heel veel waardering bekeken. Het getuigt niet van veel visie, om een dergelijke instelling haar subsidie te ontnemen - een verstandig beleid zou daarentegen zijn de subsidie te verhogen. Ik hoop dat er voldoende middelen worden gevonden om ondanks alles verder te gaan. Geloof erin: ‘Yes, you can!’”

Herman Simissen


Ik volgde er de meest uiteenlopende cursussen en lezingen gaande van oriëntaalse dans en yoga tot een computercursus, boeiende stadswandelingen, een lezing over rouwen en verliesverwerking, georganiseerd door Leif. Naast het bijwonen van een concert van bijvoorbeeld Wannes Van de Velde, een van de vele grote namen die deze organisatie een warm hart toedroeg.

Elcker-Ik biedt vorming en cultuur aan in de brede zin van het woord, met een verrijkend maar tevens ver rijkend aanbod. Daarnaast stond deze organisatie ook altijd garant voor ‘inhoud’. En dat alles aan uiterst democratische prijzen. Want ze beoogt toegankelijk te zijn voor eenieder. Mede dankzij een brede vrijwilligerswerking kan dat.

In onze maatschappij worden vorming en cultuur daarentegen al jaren stiefmoederlijk behandeld. Onbegrijpelijk. Want uitgerekend vorming en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van mensen en daarmee ook aan de evolutie van onze samenleving. Daarnaast geven ze de broodnodige zuurstof én kleur aan de maatschappij en de mensen die er deel van uitmaken. Vorming en cultuur bieden heling, hoop en houvast, ook in de ongetwijfeld moeilijke tijd die ons nog te wachten staat.  

Ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat deze organisatie met een warm hart voor mensen kan blijven voortbestaan. En dat alsnog met overheidssteun, als erkenning én beloning voor de steen die Elcker-Ik al zoveel jaren verlegt in de rivier. Maar ook als bouwsteen voor de toekomst.

Rebecca Stradiot


“Via de verschillende werkgroepen bij KWIA kon men vanuit België wereldwijd boeren- en inheemse groepen ondersteunen door resoluties, briefschrijfacties, petities en publicaties te lezen die de steungroep uitgaf (Vergeten Volkeren). Zo werden problemen die bij deze groepen voortkomen uit onderdrukking, racisme en een schending van hun mensenrechten aan het licht gebracht. Er kwam toen al eens een buitenlandse delegatie op bezoek in de Breugelstraat.” 

Lu-Ann Tsai

 

“Ik woonde er achter de hoek, toen Elcker-Ik 50 jaar geleden ontstond. Vanaf dag 1 was het voor mij een boeiende plek waar ik nieuwe dingen ontdekte en al die jaren maatschappelijk heel veel boeiends zag ontstaan. Houden zo, ik steun.”

Peter Vermeulen, ir. architect - ruimtelijk planner, Ringland


“Chapeau hoe jullie al jaren knappe sprekers, belangrijke thema's en frisse opinies op het programma zetten. Telkens een zinvol 'shot' gedachten 'waar ne mens mee voort kan' - eten en drinken voor hart en geest. Laten we, zeker in deze tijden, samen doorgaan met denken & spreken & doen, met bezinnen over zin en onzin van zoveel.”

Jo Vermeulen


“Zoals we vandaag ook in de coronacrisis zien zijn goed opgeleide, sociale en kritische mensen de kern van een democratische en een effectieve samenleving, waar problemen samen worden geanalyseerd en aangepakt. Ecker-Ik levert daar een belangrijk steentje toe bij.”

Johan Bastiaensen, gewoon hoogleraar UA


Goed nieuws voor Elcker-ik. Wat ik niet begrijp is hoe de hele sociale en socioculturele sector niet op hun achterpoten stond. Uit Elcker-ik werden wij geboren beste mensen.

Pascal Debruyne, Samenlevingsopbouw en Odisee

Terug