Media

De vrolijke atheïst

Jean Paul Van Bendeghem: hoogleraar wijsbegeerte VUB

Hoe kijkt een atheïst tegen zichzelf aan, tegen zijn medemens en tegen alles wat hem omringt? In deze lezing wil ik graag beklemtonen dat de vreugde en vrolijkheid die naar mijn opvatting met een atheïsme samengaan niets te maken hebben met het lachen met de ander maar wel met de zelfherkenning en het zich weerspiegeld zien in de andere. Onvermijdelijk zal de lezing zelf ook vrolijk zijn en worden toch wel een paar heilige huisjes weggeschaterd.

Jean Paul Van Bendeghem: hoogleraar wijsbegeerte VUB