Media

De strategie van het geluk: deel 2

Dr. Gerbert Bakx: arts, thearpeut

)

Elke levenskunst dient een antwoord te geven op twee belangrijke vragen: enerzijds het omgaan met de diverse vormen van lijden, anderzijds het richting geven aan het leven op grond van waarden.

In Deel I van deze reeks werd specifiek aandacht besteed aan lijden en geluk. In Deel II wordt een meer algemene visie gegeven over het richting geven aan het leven op grond van bepaalde waarden evenals aan meer interactieve, communicatieve en sociale perspectieven en vaardigheden. De mens leeft immers nooit alleen en het is wenselijk te leren meer in synergie met de kracht, de inspiratie en de visie van anderen te leven in plaats van in afzondering, conflict en strijd. Het uiteindelijke doel is bij te dragen tot een grotere humanisering van de wereld door te beginnen met een grotere humanisering van het eigen leven en van de eigen omwereld. Mensen, relaties, samenlevingen en de wereld kunnen immers alleen maar beter worden door er positieve energie aan toe te voegen in de vorm van wijsheid, mededogen en liefde, en niet door negatieve energie in de vorm van afwijzing, conflict, strijd en oorlog. Mensen zijn niet zomaar van nature bekwaam of onbekwaam tot geluk, zij zijn niet sterk of niet zwak, zij doen gewoon op elk ogenblik zo goed als zij kunnen op basis van aangeleerde denkgewoonten, visies en strategieën die tot bekwaamheid of onbekwaamheid en tot sterkte of tot zwakte leiden.

Dr. Gerbert Bakx: arts, thearpeut