Media

Atheïsme als basis van de moraal

Dirk Verhofstadt, Prof. Media & Ethiek, U Gent, auteur

)

De auteur wijst op de negatieve houding van religies ten aanzien van andersgelovigen, ongelovigen, vrouwen, homoseksuelen, seksualiteit, wetenschap en burgerlijke wetgeving. Hij toont aan dat de basis van de moraal niet stoelt op godsdienstige bepalingen maar op de rede en dat de wereld daardoor menselijker en dus beter wordt. Hij ontwikkelt bovendien zelf Tien Seculiere geboden die moreel hoogstaander zijn dan de Tien Geboden van de Bijbel. Vele deugden, die door godsdiensten werden gekaapt en zelfs misbruikt, zoals hoop, liefde, barmhartigheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid plaatst hij in een seculier humanistische context.

De auteur sluit hiermee aan bij de eeuwenlange strijd voor emancipatie en zelfbeschikkingsrecht van elke mens, wat in het verlengde ligt van de strijd tegen alle vormen van onderdrukking in het verleden, zoals het verzet tegen het kastensysteem in India, tegen racisme in Amerika en elders, tegen de Jodenvervolging in Duitsland, tegen de Apartheid, tegen de onderdrukking van de vrouw in tal van landen, ook in onze contreien.

‘Atheïsme als basis voor de moraal’ is een oproep voor een nieuwe Verlichting tegen het obscurantisme van radicale gelovigen.