Media

Infoavondavond stRaten-generaal & Ademloos

Manu Claeys, StRaten-Generaal

Manu Claeys van stRaten-generaal zoomt kort in op de traditie van kortermijnbeslissingen in Antwerpen. Zo is de grote ring rond Antwerpen er nooit gekomen en kiezen de politici (van de meerderheid) tot vandaag om het doorgaand verkeer dóór de stad te blijven voeren.

stRaten-generaal heeft gekozen om zo veel mogelijk de bestaande infrastructuur te gebruiken. Zo telt Meccano aan het sportpaleis 13 baanvakken terwijl BAM er 18 nodig heeft. De overkapping waar de BAM politici over spreken is 60m op 60m en het plein aan het sportpaleis 100m op 100m bovenop 12 rijvakken. Voor je gezondheid blijf je (moesten ze er ooit komen) er best weg. De overkapping van de actiegroepen gaat over bijna de hele ring.

Manu legt duidelijk en sereen de appelen met citroenen vergelijkingen van de overheid uit. Het hele MER ademt vooringenomenheid. Met meer dan 600 bezoekers toont de Sinjoor nog steeds achter het resultaat van het referendum te staan. De Vlaamse regering heeft dan wel beslist om dit tracé toch door de Antwerpse strot te drukken, ze zijn er nog niet mee klaar. Uiteindelijk had de Vlaamse regering ook al in 2005 "beslist". Daartegen is toen door stRaten-generaal met succes geprotesteerd. Sindsdien is het aantal actiegroepen dat die beslissing niet ziet zitten alleen maar gegroeid.