Media

Infoavond StRaten-Generaal & Ademloos

Prof. Dr. Dirk Avonds, U Gent

Professor Dirk Avonts schetst kort de gezondheidsproblemen verbonden aan het wonen bij een drukke verkeersweg. Hij gaat ook dieper in op de wetenschappelijke tekortkomingen in het MER. Als zijn studenten iets dergelijks zouden afgeven, waren ze gebuisd. Het MER hanteert zeer betwistbare normen. Zo is er bijvoorbeeld voor 70 dB op bestaande wegen gekozen terwijl dit voor 50% van de mensen als hinderlijk wordt ervaren. Het MER leest dan ook meer als een mobiliteits onderzoek, dan als een Milieu Effecten Rapport.