Media

Guido Van Heeswijck Kolakowsky

Over secularisatie, transcensdentie enz.

Guido Van Heeswijck en Jacques De Visscher zijn bezig aan het schrijven van een boek over de Poolse filosoof Leszek Kolakowsky (1927-2009). Deze bij ons nog relatief onbekende filosoof heeft in de 2dehelft van de 20ste eeuw een uitzonderlijke plaats ingenomen door zijn scherpe kritiek op de totalitarismen (onder meer het communisme dat hij van binnenuit heeft gekend), op het atheïstische secularisme dat de Europese identiteit uitholt en op de ontkenning van het kwaad en van de grote metafysische vragen. Kolakowsky behoorde tot het steeds maar kleiner wordende college der ‘omnipratici’ in de filosofie.

Guido Van Heeswijck neemt de lezing voor zijn rekening en Jacques De Visscher die in Vlaanderen vrijwel het meest bekend is met het gedachtegoed van Kolakwosky zal als aandachtige toehoorder aanvullende vragen stellen en antwoorden suggereren.