Media

Meccano in 4 m.

Yael

Forum 2020 mengt zich sinds opnieuw in het debat over de Oosterweelverbinding.

Via een YouTube-filmpje dat een overzicht van het dossier biedt, roept de organisatie op om de geplande extra Scheldekruising voorlopig opzij te schuiven.

Het Forum pleit voor een gefaseerde aanpak met eerst de aanleg van de oostelijke tangent A102 en een verbinding tussen de Liefkenshoektunnel en de E17. "De Vlaamse regering speelt met vuur door vaag te blijven over de berekeningen", vindt ondernemer en voorzitter van de Antwerp Management School Christian Leysen. "Het risico bestaat zo dat het proces van de jongste jaren opnieuw herhaald wordt. Dat is niet de schuld van de actiegroepen."

Forum 2020 vindt dat het studiewerk onvoldoende aantoont dat een extra Scheldekruising dé manier is om de Antwerpse verkeersknoop te ontwarren. "Het is beter om eerst kleinere ingrepen uit te voeren en de bestaande capaciteit te verbeteren."