Media

Kies keurig Walter Zinzen

Wat is er aan de hand met de politiek? In België. In Europa. Een proeve van analyse”

Wij organiseren geen tegensprekelijke debatten tussen de partijen. Wel hebben we enkele kritische commentatoren uitgenodigd om het politieke bedrijf van vandaag te analyseren. Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De toegang is gratis.