Media

Jicht: PP Presentatie van Dr. Rfank Raeman

In de voordracht zullen de volgende items aan bod komen.

De definitie van jicht is : een inflammatoire arthritis , veroorzaakt door een ophoping van urinezuurkristallen in gewrichten en/of in andere weefsels.

Het voorkomen van jicht : in 2.80 % van de mannelijke populatie en in 0.60% van de vrouwelijke populatie. Het voorkomen stijgt met de leeftijd.

Jicht is de meest voorkomende vorm van arthritis ter wereld.

De risicofactoren voor het ontwikkelen van jicht kunnen worden onderverdeeld in beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare. Niet-beïnvloedbaar zijn leeftijd , geslacht , ras , genetisch en chronisch nierlijden. De beïnvloedbare risicofactoren zijn : te hoge spiegel aan urinezuur in de bloedbaan , obesitas, alcoholgebruik, voeding met veel urinezuurrijke bestanddelen zoals schaaldieren-wild-blauwe kazen etc , en bepaalde geneesmiddelen. We gaan het hebben over co-morbiditeit , zijnde bepaalde aandoeningen die hand in hand gaan met jicht , zoals daar zijn nierinsufficientie , coronaire hartziekten en metabool syndroom. Hieronder verstaan we obesitas , hyperlipemie , hoge bloeddruk en type 2 diabetes. Er zijn socio-economische factoren, zoals vastgesteld bij jichtpatiënten die minder uren presteren , meer afwezig zijn t.g.v. ziekte en meer hun werkschema aanpassen t.g.v pijnopstoten. Ook zal worden besproken hoe jicht ontstaat ; hoe urinezuurkristallen worden gevormd , hoe de nieren urinezuur ‘verwerken’en wat het verband is met de urinezuurspiegel in het bloed.

We gaan natuurlijk ook in op de behandeling van jicht.

Dit houdt in de behandeling van de acute jichtaanval en de onderhoudsbehandeling.

Deze laatste is gericht op een behandeling die de urinezuurspiegel op een constante wijze laag houdt , beneden een bepaalde grens , en die aldus het optreden van schade aan de gewrichten gaat voorkomen. Daarnaast ook het voorkomen van schade aan andere organen , vnl. schade aan de niere