Media

Rudiger Safranski, Het kwaad, het drama van de vrijheid

Agnes Claeys

Rutger Saafranski: Het kwaad, het drama van de vrijheid from Elcker-Ik Centrum Lezingen - Cursussen - Ontmoetingen

Altijd hebben mensen nagedacht over het kwaad, dat in alle tijden en in alle culturen aanwezig is. Oorlogen, twisten, conflicten liggen blijkbaar in de natuur van de mens. De bekende Duitse filosoof Safranski analyseert het probleem vanuit een cultuurfilosofische traditie. Via mythische verhalen, literatuur, religieuze tradities en talrijke filosofen zoekt hij naar de antropologische kern van de mens. Hij legt een wezenlijk verband met de vrijheid. Is de mens een vrij wezen die kan kiezen tussen goed en kwaad? Welke rol speelt de kennis hierin? Safranski daagt uit om hierover van gedachten te wisselen.