Media

Kant - de categorische imperatief / fundering voor de metafysica der zeden

Tekst en uitleg: Inleiding

Een nieuwe reeks filosofie die maandelijks plaatsvindt. De focus ligt op boeken en teksten. De deelnemers worden deskundig begeleid bij de kennismaking met min of meer befaamde leerstukken uit oude of meer recente klassiekers van de filosofie en dit aan de hand van de bronteksten (in het Nederlands). Velen zullen ooit gehoord hebben van de 'onbewogen beweger' van Aristoteles, van Descartes' befaamde 'Ik denk, dus ik ben' of de strenge eisen van Kants 'categorisch imperatief'. Maar wie heeft de teksten gelezen?

Tekst en Uitleg is een uitnodiging om soms moeilijke bronteksten beter te begrijpen. De gekozen tekstfragmenten worden tijdens de bijeenkomsten ter beschikking gesteld. Alle delen van deze reeks kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden.

Kant - de categorische imperatief / fundering voor de metafysica der zeden

"Denk eens na. Wat als iedereen dat zou doen?" Welke ouder heeft zn kind nog nooit op deze manier toegesproken? Volgens de Duitse filosoof Immanuel Kant is dat geen toeval. Moraliteit heeft volgens hem alles te maken met gedrag dat 'universaliseerbaar' is, daden waarvan we willen dat iedereen ze zou stellen. Kant wou deze populaire wijsheid filosofisch expliciteren. Het resultaat van zijn onderneming zijn de drie formuleringen van de 'categorische imperatief', die centraal zullen staan in deze lezing.

dr. Lisbeth Vanhaute, docent faculteit wijsbegeerte, UA